Τμήματα

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                       ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Α1

11

7

18

Α2

12

6

19

Β1

10

11

22

Β2

11

11

23

Γ1

13

11

24

Γ2

12

12

24

Δ1

15

9

24

Δ2

16

9

25

Ε1

13

12

25

Ε2

13

11

25

ΣΤ1

8

14

23

ΣΤ2

15

10

25

ΣΤ3

10

15

25

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2015-2016

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
Α1 24
Α2 22
Α3 23
Β1 25
Β2 24
Γ1 23
Γ2 24
Δ1 23
Δ2 23
Ε1 26
Ε2 26
ΣΤ1 25
ΣΤ2 24

 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ 12

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΜΑΘΗΤΕΣ 144

Ο Καιρός

O καιρός σήμερα