Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

orologio-programma-17-18

Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος

Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑΞΕΙΣ
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - 2 2 2 2
2. ΓΛΩΣΣΑ 9 9 8 8 7 7
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 4 4 4 4 4
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - 2 2 2 2
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4 4 3 3 - -
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - 2 2
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - 3 3
8. ΚΟΙΝ.ΠΟΛ.ΑΓΩΓΗ - - - - 1 1
9. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 3 3 3 3 2 2
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 2 2 2 2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ - - 3 3 3 3
12. ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 3 3 3 3 2 2
13.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΑΛΛΙΚΗ Ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ)

- - - - 2 2
ΣΥΝΟΛΟ 25 25 30 30 32 32

Ο Καιρός

O καιρός σήμερα