Αίθουσες Διδασκαλίας

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι δώδεκα. Οι  δέκα αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται στους δύο ορόφους του κεντρικού κτιρίου, ενώ οι άλλες δύο στα δύο μικρά κτίρια της αυλής. Κάθε αίθουσα φιλοξενεί από 21 έως 26 μαθητές και αξιοποιείται ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών. Κάθε αίθουσα διαθέτει υπολογιστή, βιντεοπροβολέα, cd player καθώς και πλήθος εποπτικών μέσων.