Ενημέρωση γονέων 2018-2019

                                         ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

                                           ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Οι εκπαιδευτικού θα ενημερώνουν  τους γονείς για την πρόοδο των μαθητών ως εξής:

Κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα και ώρα 13:15-14:00 δέχονται οι εκπαιδευτικοί:

 1. Γούλα Μαρία
 2. Πομπιέρη Ελένη
 3. Τσιμπερίδου Ευφροσύνη
 4. Σερτεφίδου Σταυρούλα
 5. Βασιλειάδου Ελένη
 6. Χούμου Ευαγγελία
 7. Λαγουδάκης Νεκτάριος

Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα και ώρα 13:15-14:00 δέχονται οι εκπαιδευτικοί:

      1.   Μανίτσα Χαρίκλεια

 1. Κουρόγλου Μαρία
 2. Ασλανίδου Άννα
 3. Κουταλά Αθανασία
 4. Τζαφέρης Παναγιώτης
 5. Τυριακίδου Σοφία

Κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα και ώρα 13:15-14:00 δέχονται οι εκπαιδευτικοί:

 1. Καρτσιώτου Μαρία
 2. Κανακούδη Μαρία
 3. Μπλάγας Νικόλαος
 4. Νώλη Ειρήνη

Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα και ώρα 13:15-14:00 δέχονται οι εκπαιδευτικοί:

 1. Ζέρβας Κωνσταντίνος
 2. Φραστανλής Κωνσταντίνος
 3. Φουντούκη Ευαγγελία
 4. Ρουβολή Αναστασία  

Κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα και ώρα 13:15-14:00 δέχονται οι εκπαιδευτικοί:

 1. Μπατόλας Γεώργιος
 2. Δελημπέη Ελένη

Φυσικά ο εκπαιδευτικός μπορεί να συναντηθεί και εκτάκτως με τους γονείς κάθε φορά που αυτός κρίνει απαραίτητο.

Ο Καιρός

O καιρός σήμερα